Madaling magpadala ng pera sa convenience stores! Maaari mong i-register in-advance ang tatanggap ng pera! Maaaring magpadala ng pera sa higit sa 500,000 locations sa higit sa 200 na bansa! *1 Family Mart

Maki pag ugnay lang sa wikang Tagalog. 0120-3630-44
Simulation of the Amount of Money Received/Amount of Money Transferred
upload
MAGTAYO NG OUTLET BILANG INTERNATIONAL MONEY TRANSFER AGENT!

Iba talaga ang Western Union® Service!!

Madaling magpadala ng pera sa convenience store!

Punta ka lang sa malapit na convenience store.

Hindi na kailangan ang deposit o bank account.

Madali lang na pre-registration application! At pagkatapos ng application, sa loob ng 7 araw hanggang 10 araw ay registered ka na.

Hindi na kailangan ang

Pwede kang magpadalang pera sa
500,000 locations sa mahigit sa
200 na bansa at territories.*1

Maari mong i-register in-advance ang tatanggap ng pera!

Dahil dito, mabilis ang transaksyon,
bayad ka kaagad sa counter ng
convenient store.

Sobrang bilis!

Tanggap kaagad ang pera ilang minuto
lang pagkatapos magpadala.*2

Wala nang babayaran ang tatanggap ng pera!

Isang beses ka lang magbabayad,
simula sa murang halaga na \990.*3

*1) As of June 30, 2015. May mga lugar sa ibang bansa na hindi pwedeng magpadala, ngunit pwedeng tumanggap lamang ng pera.

*2) Maaring ring ma-delay ang pagtanggap ng pera o hindi magamit ang serbisyo depende sa mga sumusunod na sitwasyon: gaano kalaki ang halaga, kung saang bansa ipapadala, hindi available ang currency, may problema sa foreign exchange o regulatory commission, kailangan ng additional na aksyon sa tatanggap, kailangan ng ID, depende sa branch, oras ng pagbukas ng branch, time difference ng bansa, o kung meron delayed option sa pagpapadala. Maari ring sumailalim sa iba pang mga restriksyon. I-click dito para sa karagdagang impormasyon.

*3) Sa pagpapadala ng pera, ang Western Union® ay tumatanggap din ng tubo sa pagpalit ng pera sa local currency, ngunit ang bayad sa tax ay sasagutin ng magpapadala.

Para sa mga detalye

Tingnan sa paggamit ng gabay(FamilyMart)

Para sa bagong registration

Para sa mga mayroon nang registration card

facebook

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00-22:00,araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00-22:00,araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Para palitan ang information ng sender o receiver

Ukol sa SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)

Para sa mga naghihintay ngkanilang registration card