Mag-Download ng Pre-Registration Form

  1. I-download ang apat na documents sa kaliwa at i-print lahat.
  2. Isulat at kumpletuhin ang mga kailangang impormasyon.
  3. I-print ang aming stamped self-addressed envelope (sobre na hindi na kailangan ng selyo) at ipadala sa amin ang mga na-kumpletong documents. Kung gagamit ng sariling sobre, bumili ng 82 yen na stamp, pagkatapos ay ipadala ang documents sa aming address sa baba:
  4. ※ Babala bago mag-print
  5. Gumamit ng regular white A4 size paper.
  6. Huwag i-enlarge (palakihin) o i-reduce (paliitin) ang size ng printout.
  7. Simula sa Enero 1, 2016, sa lahat ng bagong mag a-apply na customer ay kinakailangan magsumite ng kopya ukol sa Individual Number (MY NUMBER) maliban sa dokumento ng Personal Verification.
Mail Address for Pre-Registration Form
〒160-0022
4-3-17 Shinjuku, Shinjuku-ku,Tokyo, Japan
BRICKs Corporation.
Pre-Registration Application Receptionist,Western Union DSK International Money Transfer Support Center

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top