• TOP
  • Para sa bagong registration

Para sa bagong registration

Customers na may printer

※Ang mga customer na may printer ay maaaring magkaron ng application form sa sariling nyong pamamaraan.Kung meron kayong iba pang katanungan ,paki contact ang DSK International Money Transfer Support Center.

Sulatan ang application form

※ Matapos ilagay ang impormasyon ng sender at receiver,
maari nang I download ang printed pre-registration form.

Kumpletohin ang
Pre-registration
application form
at I print-out
Ihanda ang ang
mga kailangang
documents at
ipadala by ma
Tanggapin ang inyong
registration card
Maaari na kayong mag-apply
ng Money Transfer request

Para sa mga customers na gustong 
gumamit ng hand written application form

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top