• TOP
  • Baguhin ang impormasyon ng sender o receiver

Baguhin ang impormasyon ng sender o receiver

Baguhin ang impormasyon ng sender

*Ang screen na ito ay example lamang

Ang impormasyon ng sender ay maaaring baguhin Ang impormasyon na nakalista sa ibaba ay pwedeng baguhin.
●Pinanggalingan ng pera  ●E-mail address ●Telepono  ●Trabaho  ●Kumpanya
●Bank account para sa pag-refund

*Para sa pagbabago ng impormasyon na hindi nakalista sa itaas, tumawag sa DSK International Padala ng Pera Support Center.

Login (pagbago ng impormasyon ng sender)

Pagdagdag/pagbago/pagbura ng receiver information

*Ang screen na ito ay example lamang

Maaaring dagdagan/baguhin/o burahin ang impormasyon ng receiver.

Login(pagdagdag/pagbago/pagbura ng receiver information)

Pagpalit ng password

Login (pagpalit ng password)

Ang password para sa login ay pwedeng palitan.

*Kailangang mag-login na gamit ang password upang gawin ang pagbabago.

Money transfer history

Login (money transfer history)

Maaari mong makita ang mga detalye ng naisagawang money transfer requests.
Maaari mong makita ang mga detalye ng nakaraang 2 taon.

*Hindi makukumpirma kung natanggap na ba ang padalang pera.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top