• TOP
  • Mga Madalas na Katanungan

Mga Madalas na Katanungan

Ukol sa Kumpanya at Serbisyo
Pre-Registration
Aplikasyon para sa Padala ng Pera
Tungkol sa refund
Pagtanggap ng Pera
Ukol sa Web Service
Pag-Iwas sa Panloloko o Pamemeke
Pag-Cancel ng Registration