Mga Madalas na Katanungan

Pre-Registration

1. May bayad ba ang pre-registration? Mayroon bang service contract fee na dapat bayaran para magamit ang International Money Transfer Service?

Walang bayad ang Pre-Registration. Wala ring taunang bayad.

Page Top

2. Mayroon bang mga kondisyon ukol sa paggamit ng serbisyong ito? Sino ang maaaring gumamit ng serbisyong ito? Sino ang maaaring gumamit ng serbisyo ng Western Union® International Money Transfer?

Sinumang pumasa sa mga sumusunod na kondisyon ay maaaring gumamit sa serbisyong ito

a. Nakatira sa Japan at mayroong dokumentong makakapagpatunay ng inyong identipikasyon sang-ayon sa mga kailanganin para sa User Registration Form;

b. 18 taong gulang o mahigit sa panahon ng pagpaparehistro sa serbisyo;

c. Para sa mga dayuhan, mayroong isang buwan o mahigit pa ang natitira sa ipinagkaloob na period of stay (na nakasulat sa Alien Registration Card o visa);

d. Nakakaintindi sa nilalaman ng kasunduan at patakaran ng Pre-Registration Form;

Page Top

3. Saan maaaring kumuha ng pre-registration form?

Ang mga sumusunod ay ilang paraan para matanggap ang Pre-Registration Form.

1. Maaaring i-click ang "Para sa bagong registration" para sa i-download at i-print out ang pre-registration form (i-full-up ang form online bago i-print out).

2. Maaaring i-click ang "Para sa bagong registration" para sa i-download at i-print out ang pre-registration form (isulat kamay ang impormasyon pagkatapos i-print out).

3. Maaaring i-click ang "Para sa bagong registration" para mag-request ng kopya ng pre-registration form (kung wala kayong printer sa bahay). Ipapadala sa inyong address sa pamamagitan ng ordinary mail ang kopya ng pre-registration form.

4. Tumawag sa DSK Support Center. Ipapadala sa inyong address sa pamamagitan ng ordinary mail ang kopya ng pre-registration form.

Page Top

4. Paano bang mag-apply? Ano ba ang mga kailangan para sa aplikasyon?

1. Ipadala sa pamamagitan ng ordinary mail ang pre-registration form (na naglalaman ng inyong impormasyon at ng tatanggap ng pera) kasama ng inyong identification documents.

2. Ipapadala namin sa inyo sa pamamagitan ng ordinary mail ang inyong Registration Card na naglalaman ng inyong ID number. Ipapadala rin namin ang inyong registration information at password sa pamamagitan ng separate na registered mail.

Page Top

5. Kailangan ba ang pre-registration para magpadala ng pera?

Kailangan ang pre-registration para magamit ang serbisyo ng padala ng pera.

Page Top

6. Gaano kahaba ang termino ng registration?

Ang registration para sa serbisyo ay maaaring gamitin hanggang sa maayos pa ang lagay ng inyong identification documents.

Page Top

7. Maaari bang mag-apply para sa serbisyo ng padala ng pera sa ibang bansa kahit walang account sa bangko?

Hindi kailangan ng account sa bangko upang magamit ang serbisyong ito.
Maaaring magpadala sa ibang bansa kahit walang account sa bangko.

Page Top

8. Maari bang gumamit ng pangalan ng korporasyon? Tumatanggap ba kayo ng padala sa ibang bansa mula sa mga korporasyon?

Hindi tumatanggap ng aplikasyon gamit ang pangalan ng korporasyon. At hindi rin tumatanggap ng padala sa ibang bansa mula sa mga korporasyon.

Page Top

9. Anong documents ang dapat i-submit para ipaalam ang aking personal identifcation information?

Page Top

10. Ibabalik ba sa akin ang mga personal identification documents na nai-submit ko?

Humihingi kami ng paumanhin sapagkat hindi namin maibabalik sa inyo ang mga nai-submit na dokumento tulad ng mga original public o utility bills.

Page Top

11. Ano ang dapat gawin upang mabago ang nilalaman sa aking Pre-Registration ?

Maaaring gumawa ng pagbababago sa mga entries sa pamagitan ng website .para sa mga sumusunod.

・pinangalingan ng pera
・e-mail address
・telephone number
・receiver information
・trabaho
・employer
・bank account para sa pagtanggap ng refund
・impormasyon ng receiver

※Kung mayroong application ng money transfer na hindi pa nababayaran, hindi maaaring baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa sender o sa receiver. (Tignan ang Q7 ng Web Service FAQ)

Tumawag sa DSK Support Center. Ipapadala sa inyong address sa pamamagitan ng ordinary mail ang kopya ng pre-registration form.

Page Top