Mga Madalas na Katanungan

Pagtanggap ng Pera

1. Mayroon bang kailangang bayaran sa panahon ng pagtanggap ng ipinadalang pera? Mayroon bang kailangang bayaran ang taong tatanggap ng pera?

Ang pagtanggap ng pera mula sa Western Union® Agent ay kadalasang walang bayad.
Ngunit maaaring may bayarang buwis sa ibang bansa.

Page Top

2. Aling mga bansa ang maaaring padalhan ng pera?

Maaaring magpadala ng pera sa higit sa 500,000 lokasyon sa higit sa 200 bansa sa buong mundo na suportado ng Western Union®.

Page Top

3. Ano ang kailangan kong gawin kung nais kong tumanggap ng pera sa convenience store sa Japan?

Ang serbisyong ito ay para lamang sa pagpapadala ng pera mula sa Japan papunta sa ibang bansa. Ang pagtanggap ng pera mula sa ibang bansa ay hindi pa isinasagawa dito sa Japan.

Page Top

4. Maaari ko bang ipaalam ang MTCN (Money Transfer Control Number) sa tatanggap ng pera sa pamamagitan ng e-mail?

Mas makabubuting ibigay ang control number para sa pagpapadala (MTCN) sa tatanggap ng pera sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
Makipag-ugnayan sa tatanggap ng padala ukol sa mga detalye ng ipinadalang pera sa pamamagitan ng telepono.
Mapanganib ang pagpapadala ng mga impormasyong tulad nito sa pamamagitan ng e-mail.

Page Top

5. Paano tatanggapin ang ipinadalang pera?

Papuntahin ang tatanggap ng ipinadalang pera sa pinakamalapit na ahensiya ng Western Union®.

Isulat ang mga kailangang impormasyon para sa pagtanggap ng ipinadalang pera sa money transfer request form. I-submit sa tanggapan ang mga kailangang identification documents at ipaalam ang MTCN.

Ang ahente ng Western Union® ay magbibigay ng resibo kasama ng pera na tatanggapin.

Page Top

6. Paano malalaman kung natanggap na ba o hindi ang padalang pera?

Pumunta sa "Check Money Transfer Status Online" section ng Western Union® homepage: www.westernunion.co.jp at i-click ang "Check Status". Maaaring malaman ang status ng money transfer (kung natanggap na ba o hindi ang pera) sa pamamagitan ng paglagay ng panglan ng tatanggap at ng MTCN (Money Transfer Control Number).

Maaari din tumawag sa DSK International Money Transfer Support Center (0120-3630-44(Libreng Tawag: Maaari rin ang mobile phone o PHS).
(Oras ng pagtangkilik ng tawag: Buong taon, araw-araw 9:00 - 22:00)

Page Top

7. Paano ibibigay ng Western Union® ang pera sa tatanggap?

Ang pera ay karaniwang ibibigay ng Western Union® Agent ng cash. Subalit, mayroong mga bansa ring nagbibigay ng debit card o check.

Page Top