Mga Madalas na Katanungan

Pag-Iwas sa Panloloko o Pamemeke

1. May tumanggap ng padala kong pera, ngunit hindi ko alam kung sino. Maaaring nagkaroon ng panloloko o pamemeke.

Makipag-ugnay sa Western Union® Customer Service Center sa pamamagitan ng pagtawag sa (0034-800-400-733; Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS) (9:00 - 22:00, araw-araw).

Page Top

2. Ano ang mga pag-iingat na maaring gawin upang hindi maging biktima ng panloloko o pamemeke?

Mag-ingat sa mga sumusunod na sitwasyon na maaaring gawing pamaraan ng pandaraya:

  • Kung kailangan munang magbayad bago matanggap ang anumang pera.
  • Kung nakatanggap ng abiso ng pagkapanalo sa lottery o anumang prize galing sa isang kumpanya, ngunit kailangan munang magpadala kayo ng pera upang matanggap ninyo ang nasabing premyo. (Karaniwang fake lamang ang lottery o kumpanya na ito at walang premyo na matatanggap kahit magpadala kayo ng pera)
  • Kung nakatanggap ng liham mula sa hindi kilalang tao na nagpapakilala bilang kinatawan ng pamahalaan ng ibang bansa, na tulad ng Nigeria, na humihingi ng inyong account sa bangko para sa pagtanggap ng pera mula sa ibang bansa.
  • Kung nakatanggap ng liham na mula sa nagpapakilalang pulis na nagsasabi na ang isa ninyong kamag-anak ay naaresto at kailangan ninyong magpadala ng pera para sa kanila.
  • Kung nakatanggap ng liham mula sa isang tao na nagsasabing maaari niya kayong ibili ng mamahaling gamit sa mas mababa at hindi kapani-paniwalang presyo.
  • Kung kailangang magpadala ng pera na gagamitin bilang patunay na may pera kayong gagamitin para sa pananatili sa ibang bansa.

Page Top

3. Nakatanggap ako ng e-mail galing sa isang empleyado ng Western Union®. Ano ang dapat kong gawin?

Kung nakatanggap ng e-mail galing sa empleyado ng Western Union®, mag-ingat na huwag buksan o i-click ang anumang link na nasa loob ng e-mail. Ito ay maaaring isang paraan ng "phishing" naglalayong makuha ang inyong mga mahahalagang personal na impormasyon. Kapag nakatanggap ng kaduda-dudang e-mail na tulad nito, kaagad ipadala ang nasabing email sa customerservice@westernunion.com. Ang Western Union® ay hindi nagpapadala ng e-email na humihingi ng User ID, password, o impormasyon tungkol sa credit card.

Page Top

4. Maaari ko bang i-delay o i-hold ang pagtanggap o kaya ay gumamit ng "Test Question" para sa seguridad ng aking ipinadala?

Ang pagbibigay ng "Test Question" ay inaalok sa mga bansa o lugar kung saan ang tatanggap ng pera ay walang personal identification documents (halimbawa ay walang official ID). Ngunit ang pamamaraang ito ay hindi ginagamit upang i-delay o i-hold ang pagtanggap ng pera o kaya ay gawing mas sigurado ang padala ng pera. Karaniwan, kapag ang taong tatanggap ng padalang pera ay nakapagbigay o nakapagpakita ng identification documents, ang pera ay ibibigay sa kanila kahit hindi nila alam ang sagot sa "Test Question". Sa Japan, hindi ginagamit ang "Test Question" upang makuha ang padalang pera.

Page Top

5. Maaari bang gamitin ang serbisyo para sa pagbabayad ng internet auctions?

Tandaan na ang Western Union® International Money Transfer Service via Convenience Stores ay hindi maaaring gamitin para sa pagbayad ng mga biniling produkto, kasama na rito ang pagbayad ng mga binili sa internet auctions.

Page Top

6. Kung sakaling nag-aalinlangan ako, o kaya ay naging bikitma ako ng panloloko, ano ang dapat kong gawin?

Kapag nakatanggap ng kaduda-dudang tawag sa telepono, liham, o e-mail, tumawag kaagad sa pulisya o sa ahensiya ng gobyerno na tumutugon sa mga problema ng consumer.

Kapag naging biktima ng pamemeke o panloloko, i-report kaagad sa pulisya.

Page Top

7. Ano pa ang mga dapat pag-ingatan?

Sundin ang direksyon o tagubilin tungkol sa paggamit ng serbisyo ng padala ng pera. Kung bibili ng gamit o serbisyo mula sa mga ahensyang may kaugnayan sa Western Union®, gamit ang serbisyo ng padala ng pera, i-check muna ang kredibilidad ng nagbebenta. Hindi responsibilidad ng Western Union®, DSK at convenience stores ang anumang hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkahuli ng padala o kalidad ng serbisyo.

Mayroong mga takdang hakbang na kailangang sundin para sa paggamit ng serbisyo ng padala ng pera sa pamamagitan ng Western Union®, sakaling bigyan kayo ng ibang direksyon o instruksyon ng ibang tao, kaagad itigil ang padala ng pera upang maiwasan ang maging biktima ng panloloko. Ang seguridad ay responsibilidad ng lahat. Kung mayroon kayong bagong impormasyon ukol sa paraan ng panloloko, makipag-ugnayan sa aming himpilan.

Tandaan na malaki ang posibilidad ng panloloko kung masyadong imposible ang sinasabi o inaalok ng isang tao.

Page Top