Mga Madalas na Katanungan

Pag-Cancel ng Registration

1. Gusto kong magpa-cancel sa serbisyo, ano ang dapat kong gawin?

Para magpa-cancel ng registration sa aming serbisyo, tumawag sa DSK International Money Transfer Support Center (0120-3630-44; Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS) (9:00 - 22:00, araw-araw)

Page Top

2. Maaari bang magpa-cancel kahit anong oras?

Maaaring i-cancel ang registration sa serbisyo kahit kailan.

Page Top