Mga Madalas na Katanungan

Ukol sa Web Service

1. Maaari ba ako mag register sa website at maka kuha ng ID?

Hindi pa macocomplete ang registration, subalit maaari ninyo i-print out ang form na nai-fill up gamit ang inyong computer.

※Pagkatapos mai-print out, siguraduhin na may sign at petsa at ipadala ninyo sa DSK International Money Transfer Service Support Center.

Page Top

2. User na ako, ano ang mga bagay na maaari kong gawin sa website?

Sa website, itong mga sumusunod ang maaari ninyo gawin.

・Kapag nakalimutan ninyo ang password, maaari kayo mag-request ng password notification.
・Maaari kayo magpalit ng password.
・Maaari kayo magpalit ng sarili ninyong information.(Itong mga sumusunod lamang)
・Source of funds
・E-mail address
・Phone number
・Occupation
・Employer
・Bank account for receiving refunds
・Maaari kayo magdagdag/magbura/baguhin ang receiver's information ninyo.
・Maaari ninyo icheck ang iyong transaction history.
・Maaari kayo mag apply ng money transfer.
・Maaari ninyong i-check ang halaga ng inyong money transfer history (halaga ng padala mula sa simula hanggang sa kasalukuyan)

※Kung mayroong application ng money transfer na hindi pa nababayaran,
hindi maaaring baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa sender o sa receiver.(Please refer to Q7 of the FAQ of Web Service)

Page Top

3. User na ako, ano ang mga bagay na maaari kong gawin sa mobile site?

Sa mobile site, itong mga sumusunod ang maaari ninyo gawin.
 
・Kapag nakalimutan ninyo ang password, maaari kayo mag-request ng password notification.
・Maaari kayo magpalit ng sarili ninyong contacts.(Phone number at E-mail address)
・Maaari ninyo icheck ang transaction history. (Ang mga transaction na hindi pa bayad)
・Maaari kayo mag apply ng money transfer.

※Kung mayroong application ng money transfer na hindi pa nababayaran,
hindi maaaring baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa sender o sa receiver. (Please refer to Q7 of the FAQ of Web Service)

Page Top

4. Maaari ba ako mag apply ng money transfer sa website?

Maaari po.
 
Pagka-apply ninyo ng money transfer, maiisyuhan kayo ng Payment Number. Pumunta kayo sa convenience store at i-enter ninyo ang number sa Kiosk terminal bayaran ninyo sa cashier.

Page Top

5. Makukumpleto ba ang application ng money transfer sa WEB?

Hindi po.
Pagkatapos gawain ang website transaction , mayroon kayong matatanggap na Payment Number, na kailangan ninyong i-enter sa Kiosk terminal sa convenience store upang ma proseso ang aplikasyon ng money transfer transaction, at pagkatapos ay maaari nang bayaran sa cashier sa loob ng 30 minuto.
 
※Ang Payment Number ay valid at maaaring gamitin sa loob ng 35 araw.

Page Top

6. Kapag natapos na ang application ng money transfer sa WEB malalaman na ba ang kung magkano ang palit sa padala na matatanggap ng pinadalhan?

Hindi po.
Pagkatapos gawain ang website transaction, ang Payment Number ay kailangan mai proseso sa Kiosk terminal sa convenience store, at doon lamang malalaman ang halaga na maitatalaga sa transaction.
 
※Ang Payment Number ay valid at maaaring gamitin sa loob ng 35 araw.

Page Top

7. Pagkatapos maisagawa ang application ng money transfer sa WEB, hindi maaaring palitan ang sender's information.

Kung mayroong application ng money transfer na hindi pa nababayaran, hindi maaaring baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa sender o sa receiver.
 
Ang mga hindi pa nababayarang application for money transfer ay maaaring i-cancel o di kaya'y bayaran muna sa malapit na convenience store. Pagkatapos itong mabayaran,maaari nang mapalitan o baguhin ang impormasyon ng sender o receiver.

Page Top

8. Pagkatapos gawain ang transaction sa Kiosk terminal sa convenience store gamit ang Payment Number at lumabas ang Application Ticket ngunit hindi ito nabayaran sa loob ng 30 minuto na takdang oras, ang Application Ticket ay hindi na maaaring magamit.
Kung nais uling kumuha ng panibagong Application Ticket at gamitin ang parehong Payment Number, valid pa ba ang Payment Number?

Valid po.
Maaaring gumawa muli sa Kiosk terminal sa convenience store ng transaction gamit ang parehong Payment Number upang makakuha ng panibagong Application Ticket.

Page Top