Mga Madalas na Katanungan

Tungkol sa refund

1. Maaari bang ipacancel at marefund ang naipadalang International Remittance na pera?

Maaaring ipa-cancel at marefund ang inyong transaksyon kung ito ay hindi pa nakokolekta nang inyong receiver.

Para sa mga Customer na humihiling ng Refund , Yun principal amount lang ang maaaring maibalik. paunawa lang po hindi na maibabalik ang ibinayad na Money Transfer Fee.

※Para sa mga Customer na nagnanais marefund ang pinadalang pera ay magbabayad ng refund feeayun sa pag poproseso nito. Mangyaring umabot ng 10 business days ang pagsasauli ng pera simula sa araw ng pagcancel.

Tumawag lang sa DSK International Money Transfer Support Service Center para sa mga Customer na nais mag-refund ng pera upang ito ay maproseso.

Page Top

2. Paano matatanggap ang ire-refund na pera? Ilan araw bago ma-refund ang pera?

Pag-refund
①Idedeposito sa Bank account na kapangalan mismo sa sender.
O kaya naman ②Ipapadala ng Cash Delivery sa naka rehistrong address ng sender.

※Para sa mga Customer na nagnanais ma-refund ang pinadalang pera ay magbabayad ng refund feeayun sa pag poproseso nito.
Mangyaring umabot ng 10 business days ang pagsasauli ng pera simula sa araw ng pagcancel.

Tumawag lang sa DSK International Money Transfer Support Service Center para sa mga Customer na nais mag-refund ng pera upang ito ay maiproseso.

Page Top

3. Magkano ang bayad ng refund fee?

Ang babayaran sa pag-refund ay,
Kung idedeposito sa Banko ay ¥500
Kung Cash Delivery ay ¥1000.

Page Top

4. Bakit kailangan mag bayad ng refund fee sa Western Union International Money Transfer Service Via Convenience Store?

Ang aming serbisyo ay may dalawang paraan ng pag refund, ito ay sa pamamagitan ng bank transfer sa account ng customer o Registered mail. Sinisingil namin ang gastusin sa customer, dahilan na may mga aktwal na gastos sa pag proseso ng refund ang bank transfer o Registered mail.

Page Top