• TOP
  • Katangian ng Service

Katangian ng Service

Madaling magpadala ng pera sa convenient store! Hindi na kailangan ang deposit o bank account. Take advantage of worldwide locations for sending money! Maari mong i-register in-advance ang tatanggap ng pera! Sobrang bilis! Wala nang babayaran ang tatanggap ng pera!

1.Madaling magpadala ng pera sa convenience store!

Ang padala ng pera sa ibang bansa ay maaaring isagawa sa mga terminal ng matatagpuan sa higit sa 16,000 na convenience store sa buong Japan. *1

  • Lokasyon ng FamilyMart

2.Hindi na kailangan ang deposit o bank account.

Ang serbisyo ng padala ng pera sa ibang bansa ng Western Union® ay hindi nangangailangan pa ng bank account.

  • Paraan ng padala

3.Napakadali!

Kaydami ng lokasyon sa buong mundo na pwedeng padalhan ng pera

Maaaring magpadala sa higit sa 200 na bansa sa buong mundo. Ang Western Union® ay ang isa sa pinakamalaking kumpanya na nagbibigay-serbisyo sa pagapadala ng pera. Maaaring tanggapin ang pera sa higit sa 500,000 na lokasyon sa buong mundo. *1

  • Bansa at lokasyon ng tanggapan ng pera

Maaari mong i-register in-advance ang tatanggap ng pera!

Dahil sa pre-registered na ang receiver ng pera, kailangan na lang i-check ang detalye ng transaksyon bago magbayad sa convenience store.

  • Paraan ng padala

4.Sobrang bilis!

Ilang minuto matapos ang transaksyon, ang perang ipinadala ay maaaring matanggap sa tanggapan ng Western Union® sa bansang pinadalhan. *2

  • Bansa at lokasyon ng tanggapan ng pera

5.Wala nang babayaran ang tatanggap ng pera!

Mura lamang ang bayad sa serbisyo ng Western Union®. Kung magpapadala ng 10,000 yen, ang service fee ay 990 yen lamang at wala nang babayan ang tatanggap ng pera. *3

  • Service Fee

*Para sa paraan ng paggamit ng serbisyo, pumunta dito.

*1) As of Disyembre 31, 2020. May mga lugar sa ibang bansa na hindi pwedeng magpadala, ngunit pwedeng tumanggap lamang ng pera.

*2) Maaring ring ma-delay ang pagtanggap ng pera o hindi magamit ang serbisyo depende sa mga sumusunod na sitwasyon: gaano kalaki ang halaga, kung saang bansa ipapadala, hindi available ang currency, may problema sa foreign exchange o regulatory commission, kailangan ng additional na aksyon sa tatanggap, kailangan ng ID, depende sa branch, oras ng pagbukas ng branch, time difference ng bansa, o kung meron delayed option sa pagpapadala. Maari ring sumailalim sa iba pang mga restriksyon. I-click dito para sa karagdagang impormasyon.

*3) Sa pagpapadala ng pera, ang Western Union® ay tumatanggap din ng tubo sa pagpalit ng pera sa local currency, ngunit ang bayad sa tax ay sasagutin ng magpapadala.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top