• TOP
  • Paraan ng Padala ng Pera

Paraan ng Padala ng Pera

1

事前登録

Mag-register.

I-fill up ang Pre-Registration Form para ma-register in-advance ang inyong pangalan at ang mga tatanggap ng pera. Pagkatapos ay ipadala sa amin ang Pre-Registration Form kasama ng mga kailangan na dokumento sa pamamagitan ng post office.

Mag-apply para sa international money transfer service

2

Tanggapin ang Registration Card.

Ipapadala namin ang inyong Registration Card para sa Western Union® International Money Transfer Service via Convenient Stores na naglalaman ng ID number at password.

3

Mag-request para sa money transfer

Kung mag-request kayo ng money transfer sa internet, mapapadali ang transaction sa convenience store

Mag-request sa internet para sa money transfer

Kung mag-request kayo ng money transfer sa internet, mapapadali ang transaction sa convenience store.

Mag-request sa internet para sa money transfer

Mag-login sa screen ng request for money transfer sa internet, i-enter ang impormasyon ukol sa money transfer, at ang Payment Number ay mai-issueregarding the money transfer, and the Payment Number will be issued.

Para sa detalye ng pag-request ng money transfer, pumunta rito

*Para sa pag-login, kinakailangan ang User ID at password

login

Magbayad sa convenience store

I-enter ang Payment Number sa special terminal sa convenience store at ang ticket ay mai-issue. Magbayad sa cashier sa loob ng 30 minuto. *1

Para sa detalye ng paggamit ng Famiport, ang terminal na matatagpuan sa FamilyMart, pumunta rito

Pagkatapos magbayad sa cashier, matatanggap ninyo ang official receipt na may nakasulat na MTCN (Money Transfer Control Number)

Mag-request ng money transfer sa convenience store

Pag-request ng money transfer/pagbayad sa convenience store

I-enter ang Payment Number sa special terminal sa convenience store at ang ticket ay mai-issue. Magbayad sa cashier sa loob ng 30 minuto. *1

Para sa detalye ng paggamit ng Famiport, ang terminal na matatagpuan sa FamilyMart, pumunta rito

Pagkatapos magbayad sa cashier, matatanggap ninyo ang official receipt na may nakasulat na MTCN (Money Transfer Control Number)

4

Tawagan ang tatanggap ng pera para ipaalam ang MTCN.

Upang matanggap ang pera sa Western Union® Agent, kailangang ipaalam ang MTCN at iba pang detalye ng transaksyon sa pamamagitan ng pagtawag sa tatanggap ng pera. Pag-ingatan na hindi malaman ng ibang tao (na hindi konektado sa pagpadala ng pera) ang detalye ng transaksyon.

5

Tanggapin ang pera.

Ilang minuto lang ay maaari nang matanggap ang pera na ipinadala sa saan mang lokasyon ng Western Union® Agent sa bansa na pinadalhan ng pera.

*1) Ang ticket ay mawawalang-bisa (invalid) kung hindi kaagad makapagbayad sa loob ng 30 minuto. Kung lumipas ang 30 minuto ay kailangang muli na bumalik sa Kiosk terminal at magsimula ng bagong transaksyon.

*2) Maaring ring ma-delay ang pagtanggap ng pera o hindi magamit ang serbisyo depende sa mga sumusunod na sitwasyon: gaano kalaki ang halaga, kung saang bansa ipapadala, hindi available ang currency, may problema sa foreign exchange o regulatory commission, kailangan ng additional na aksyon sa tatanggap, kailangan ng ID, depende sa branch, oras ng pagbukas ng branch, time difference ng bansa, o kung meron delayed option sa pagpapadala. Maari ring sumailalim sa iba pang mga restriksyon. I-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top