• TOP
  • Paraan ng Padala ng Pera

Paraan ng Padala ng Pera

1

事前登録

Mag-register.

I-fill up ang Pre-Registration Form para ma-register in-advance ang inyong pangalan at ang mga tatanggap ng pera. Pagkatapos ay ipadala sa amin ang Pre-Registration Form kasama ng mga kailangan na dokumento sa pamamagitan ng post office.

Mag-apply para sa international money transfer service

2

Tanggapin ang Registration Card.

Ipapadala namin ang inyong Registration Card para sa Western Union® International Money Transfer Service via Convenient Stores na naglalaman ng ID number at password.

3

Mag-request para sa money transfer

Kung mag-request kayo ng money transfer sa internet, mapapadali ang transaction sa convenience store

Mag-request sa internet para sa money transfer

Kung mag-request kayo ng money transfer sa internet, mapapadali ang transaction sa convenience store.

Mag-request sa internet para sa money transfer

Mag-login sa screen ng request for money transfer sa internet, i-enter ang impormasyon ukol sa money transfer, at ang Payment Number ay mai-issueregarding the money transfer, and the Payment Number will be issued.

Para sa detalye ng pag-request ng money transfer, pumunta rito

*Para sa pag-login, kinakailangan ang User ID at password

login

Magbayad sa convenience store

I-enter ang Payment Number sa special terminal sa convenience store at ang ticket ay mai-issue. Magbayad sa cashier sa loob ng 30 minuto. *1

Para sa detalye ng paggamit ng Famiport, ang terminal na matatagpuan sa FamilyMart, pumunta rito
Para sa detalye ng paggamit ng Kstation ang terminal na matatagpuan sa Circle K Sunkus, pumunta rito

Pagkatapos magbayad sa cashier, matatanggap ninyo ang official receipt na may nakasulat na MTCN (Money Transfer Control Number)

Mag-request ng money transfer sa convenience store

Pag-request ng money transfer/pagbayad sa convenience store

I-enter ang Payment Number sa special terminal sa convenience store at ang ticket ay mai-issue. Magbayad sa cashier sa loob ng 30 minuto. *1

Para sa detalye ng paggamit ng Famiport, ang terminal na matatagpuan sa FamilyMart, pumunta rito
Para sa detalye ng paggamit ng Kstation ang terminal na matatagpuan sa Circle K Sunkus, pumunta rito

Pagkatapos magbayad sa cashier, matatanggap ninyo ang official receipt na may nakasulat na MTCN (Money Transfer Control Number)

4

Tawagan ang tatanggap ng pera para ipaalam ang MTCN.

Upang matanggap ang pera sa Western Union® Agent, kailangang ipaalam ang MTCN at iba pang detalye ng transaksyon sa pamamagitan ng pagtawag sa tatanggap ng pera. Pag-ingatan na hindi malaman ng ibang tao (na hindi konektado sa pagpadala ng pera) ang detalye ng transaksyon.

5

Tanggapin ang pera.

Ilang minuto lang ay maaari nang matanggap ang pera na ipinadala sa saan mang lokasyon ng Western Union® Agent sa bansa na pinadalhan ng pera.

*1) Ang ticket ay mawawalang-bisa (invalid) kung hindi kaagad makapagbayad sa loob ng 30 minuto. Kung lumipas ang 30 minuto ay kailangang muli na bumalik sa Kiosk terminal at magsimula ng bagong transaksyon.

*2) Maaring ring ma-delay ang pagtanggap ng pera o hindi magamit ang serbisyo depende sa mga sumusunod na sitwasyon: gaano kalaki ang halaga, kung saang bansa ipapadala, hindi available ang currency, may problema sa foreign exchange o regulatory commission, kailangan ng additional na aksyon sa tatanggap, kailangan ng ID, depende sa branch, oras ng pagbukas ng branch, time difference ng bansa, o kung meron delayed option sa pagpapadala. Maari ring sumailalim sa iba pang mga restriksyon. I-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top