Balita

Anong bago


Abiso ng Failure Recovery

Oktubre 11, bandang 15:57, hangang 19:17
Nagkaroon po ng failure transaction sa money transfer
Pero kanina lang ito ay ibinalik sa normal.
Maaari na pong magamit sa kasalukuyan.

Kung anumang abalang idinulot nito kami po ay
Humihingi ng paumanhin.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik.

Anunsyo ng campaign

   
Ang mga customer na gumamit at nag padala ng mahigit 10,000yen sa isang padala(hindi kasama ang service fee) mag mula Hulyo 1 hanggang Septiyembre 30 2017 sa「Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store」ay may chansang manalo ng magagandang regalo sa raffle campaign namin. Mangyaring gamitin at magpadala sa pagkakataong ito.
※Upang magamit ang serbisyo namin「Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store」kinakailangan mag pa pre-registration.
Mangyaring makipag-ugnay sa sumusunod tungkol sa pamamaraan ng pre-registration.

[Contact]
DSK International Money Transfer Support Center
Telepono: 0120-3630-44 (toll-free)
Oras ng trabaho: 9:00-22:00(Bukas araw araw)

Request to customers who were not able to send mon

Request to customers who were not able to send money due to high volume of traffic since May 3rd

Since May 3rd, there was an incident where some customers were not able to make remittance application from Famiport or Kstation.
If the following message appears many times while making the remittance application,
we are very sorry for the trouble but kindly contact the DSK International Money Transfer Support Center.

【Message displayed on Famiport / Kstation】
To our valued customers, we are currently experiencing an exceptionally high volume of traffic,
Please try again shortly. We are sorry for any inconvenience caused.

【Contact】
DSK International Money Transfer Support Center
Tel: 0120-3630-44 (Toll Free)
Hours: 9:00-22:00 (Open Everyday)

For this situation, you may also receive a telephone call from the DSK International Support Center.

We are very sorry for any inconvenience.
 次へ 全40件中 1-3件 1/14頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top