Balita

Anong bago


Request to customers who were not able to send mon

Request to customers who were not able to send money due to high volume of traffic since May 3rd

Since May 3rd, there was an incident where some customers were not able to make remittance application from Famiport or Kstation.
If the following message appears many times while making the remittance application,
we are very sorry for the trouble but kindly contact the DSK International Money Transfer Support Center.

【Message displayed on Famiport / Kstation】
To our valued customers, we are currently experiencing an exceptionally high volume of traffic,
Please try again shortly. We are sorry for any inconvenience caused.

【Contact】
DSK International Money Transfer Support Center
Tel: 0120-3630-44 (Toll Free)
Hours: 9:00-22:00 (Open Everyday)

For this situation, you may also receive a telephone call from the DSK International Support Center.

We are very sorry for any inconvenience.

Anunsyo sa pagtatapos ng maintenance

Tapos na ang pagsasagawa ng maintenance.
Sa kasalukuyan, maaari nang gamitin muli ang serbisyo.
At humihingi po kami nang paumanhin sa abalang naidulot sa inyo. 
Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Anunsyo ukol sa maintenance(AbrilBuwan/9Araw/2017T

Anunsyo ukol sa maintenance(AbrilBuwan/9Araw/2017Taon)

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】 AbrilBuwan/9Araw/2017Taon Mga ganitong oras 10:30~14:00

Ang pag-apply ng money transfer mula sa Website, Famiport at Kstation, at ang pagbayad ng money transfer sa cashier convenience stores ay hindi maaaringgawin.
Gayunpaman, kahit tapos na ang pagpapadala ng pera, posibleng hindi matanggap ang pera sa pinadalhang lugar.
 次へ 全38件中 1-3件 1/13頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top