Balita

Anong bago


Anunsyo ukol sa maintenance(MarsoBuwan/22Araw/2023

Anunsyo ukol sa maintenance(MarsoBuwan/22Araw/2023Taon)

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】 MarsoBuwan/22Araw/2023Taon   Mga ganitong oras 1:00~6:00

Hindi maaaring gamitin ang login sa website at ang tool na "Simulation ng halaga ng perang ipapadala at perang matatanggap".

Anunsyo ukol sa maintenance(PebreroBuwan/22Araw/20

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】 PebreroBuwan/22Araw/2023Taon Mga ganitong oras 2:00~6:00

Hindi maaaring gamitin ang login sa website at ang tool na "Simulation ng halaga ng perang ipapadala at perang matatanggap".

====

Anunsyo sa pagtatapos ng maintenance

Tapos na ang pagsasagawa ng maintenance.
Sa kasalukuyan, maaari nang gamitin muli ang serbisyo.
At humihingi po kami nang paumanhin sa abalang naidulot sa inyo.
Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at b

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at bagong taon.

Ang sumusunod na naka listang ipapadala na mail ay hindi magaganap Mula 2022Taon12Buwan30Araw(Biyernes)Hanggang 2023Taon1Buwan4Araw(Miyerkules)
・Registration Card (Bagong isyu at panibagong isyu)
・Pagpapadala ng panibagong isyu na Password (ordinaryong padala)
・Impormasyon ng Rehistrasyon
・Pre-registration form (Ang ni-request na i-papadala)
・List of Money Transfers (Request by Post)

Ang Western Union International Transfer service via Convenience Stores ay Magagamit araw araw at kahit sa huling taon o bagong taon.

Multi-Copier Oras ng Serbisyo: 9:00-21:00 ( Buong taon)
DSK International Money Transfer Support Center: 9:00- 22:00 (Buong taon)
Free Dial: 0120-3630-44


Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa inyong konsiderasyon.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik sa Western Union International Transfer service via Convenience Stores.
 次へ 全82件中 1-3件 1/28頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top