Balita

Anong bago


Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at b

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at bagong taon.

Ang sumusunod na naka listang ipapadala na mail ay hindi magaganap Mula 2018Taon12Buwan29Araw(Sabado)Hanggang 2019Taon1Buwan3Araw(Huwebes)
・Registration Card (Bagong isyu at panibagong isyu)
・Pagpapadala ng panibagong isyu na Password (ordinaryong padala)
・Impormasyon ng Rehistrasyon
・Pre-registration form (Ang ni-request na i-papadala)

Ang Western Union International Transfer service via Convenience Stores ay Magagamit araw araw at kahit sa huling taon o bagong taon.

Famiport Oras ng Serbisyo: 9:00-21:00 ( Buong taon)
DSK International Money Transfer Support Center: 9:00- 22:00 (Buong taon)
Free Dial: 0120-3630-44


Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa inyong konsiderasyon.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik sa Western Union International Transfer service via Convenience Stores

Anunsyo ng pagwawakas ng serbisyo sa Circle K · Su

Anunsyo ng pagwawakas ng serbisyo sa Circle K · Sunkus

Maraming salamat po sa pagpapatuloy na pag gamit ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store.

Ang mga hawak namin na "Circle K" "Sunkus" na convinience store ay nilipat sa "Family Mart", ngunit napagpasyahan na kumpletuhin ang conversion sa Nobyembre 30, 2018.

Bilang resulta, tatapusin namin ang paghawak ng "Convenience · Western Union International Money Transfer Service" sa "Circle K" at "Sunkus" sa parehong araw na iyon.

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa iyong pag-unawa.

Sa FamilyMart, maaari pa ring gamitin ang serbisyo gaya ng dati.

Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Anunsyo sa pagtatapos ng maintenance

Tapos na ang pagsasagawa ng maintenance.
Sa kasalukuyan, maaari nang gamitin muli ang serbisyo.
At humihingi po kami nang paumanhin sa abalang naidulot sa inyo.
Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

 次へ 全49件中 1-3件 1/17頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top