Balita

Anong bago


Tungkol sa pagpapadala ng mail sa araw ng bakasyon

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa araw ng bakasyon.

Ang sumusunod na naka listang ipapadala na mail ay hindi magaganap Mula 2019Taon4Buwan27Araw(Sabado)Hanggang 2019Taon5Buwan6Araw(Lunes)
・Registration Card (Bagong isyu at panibagong isyu)
・Pagpapadala ng panibagong isyu na Password (ordinaryong padala)
・Impormasyon ng Rehistrasyon
・Pre-registration form (Ang ni-request na i-papadala)

Ang Western Union International Transfer service via Convenience Stores ay Magagamit araw araw at kahit araw ng bakasyon.

Famiport Oras ng Serbisyo: 9:00-21:00 ( Buong taon)
DSK International Money Transfer Support Center: 9:00- 22:00 (Buong taon)
Free Dial: 0120-3630-44


Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa inyong konsiderasyon.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik sa Western Union International Transfer service via Convenience Stores

Anunsyo ukol sa maintenance(MarsoBuwan/25Araw/2019

Anunsyo ukol sa maintenance(MarsoBuwan/25Araw/2019Taon)

Maraming salamat po sa pagpapatuloy na pag gamit ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store.

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】 MarsoBuwan/25Araw/2019Taon Mga ganitong oras 21:00~24:00

Hindi maaring mag apply ng remittance mula sa web site.

Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at b

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at bagong taon.

Ang sumusunod na naka listang ipapadala na mail ay hindi magaganap Mula 2018Taon12Buwan29Araw(Sabado)Hanggang 2019Taon1Buwan3Araw(Huwebes)
・Registration Card (Bagong isyu at panibagong isyu)
・Pagpapadala ng panibagong isyu na Password (ordinaryong padala)
・Impormasyon ng Rehistrasyon
・Pre-registration form (Ang ni-request na i-papadala)

Ang Western Union International Transfer service via Convenience Stores ay Magagamit araw araw at kahit sa huling taon o bagong taon.

Famiport Oras ng Serbisyo: 9:00-21:00 ( Buong taon)
DSK International Money Transfer Support Center: 9:00- 22:00 (Buong taon)
Free Dial: 0120-3630-44


Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa inyong konsiderasyon.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik sa Western Union International Transfer service via Convenience Stores

 次へ 全51件中 1-3件 1/17頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top