Balita

Anong bago


Anunsyo ng pagwawakas ng serbisyo sa Circle K · Su

Anunsyo ng pagwawakas ng serbisyo sa Circle K · Sunkus

Maraming salamat po sa pagpapatuloy na pag gamit ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store.

Ang mga hawak namin na "Circle K" "Sunkus" na convinience store ay nilipat sa "Family Mart", ngunit napagpasyahan na kumpletuhin ang conversion sa Nobyembre 30, 2018.

Bilang resulta, tatapusin namin ang paghawak ng "Convenience · Western Union International Money Transfer Service" sa "Circle K" at "Sunkus" sa parehong araw na iyon.

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa iyong pag-unawa.

Sa FamilyMart, maaari pa ring gamitin ang serbisyo gaya ng dati.

Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Anunsyo sa pagtatapos ng maintenance

Tapos na ang pagsasagawa ng maintenance.
Sa kasalukuyan, maaari nang gamitin muli ang serbisyo.
At humihingi po kami nang paumanhin sa abalang naidulot sa inyo.
Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Anunsyo ukol sa maintenance(NobyembreBuwan/4Araw/2

Anunsyo ukol sa maintenance(NobyembreBuwan/4Araw/2018Taon)

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】
 NobyembreBuwan/4Araw/2018Taon Mga ganitong oras 14:30~18:00

Ang pag-apply ng money transfer mula sa Website, Famiport at Kstation, at ang pagbayad ng money transfer sa cashier convenience stores ay hindi maaaringgawin.
Gayunpaman, kahit tapos na ang pagpapadala ng pera, posibleng hindi matanggap ang pera sa pinadalhang lugar.

 次へ 全48件中 1-3件 1/16頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top