Balita

Anong bago


【Mahalagang Paunawa】 Pangangasiwa ng Individual Nu

【Mahalagang Paunawa】 Pangangasiwa ng Individual Number (My Number) para sa International Money Transfer Service

Maraming salamat po sa pagpapatuloy na pag gamit ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store.

Batay sa batas (*), Para sa mga customer na kasalukuyan gumagamit ng “Western Union International Money Transfer Service via Convenience store” at hindi pa nakapagpasa ng kanilang Individual Number (My Number) ay kinakailangan ng iproseso ang kumpirmasyon ng Individual Number (My Number) hangang sa Disyembre 31, 2018.

Para sa mga customer na hindi pa nakapagpasa ng Individual Number (My Number), Mangyaring ipadala ito sa lalong madaling panahon.

Sa 2019, Para sa mga customer na hindi pa makumpirma ang Individual Number (My Number), Mangyaring tandaan na pansamantalang hindi magagamit ang serbisyo nang remittance.

【Impormasyon ng Pakikipag-ugnayan】
International Money Transfer Support Center
Toll Free number:: 0120-3630-44 (Maaari rin itong gamitin mula sa mga mobile phone / PHS)
Business Hours: 9: 00-22: 00 (7 araw sa isang linggo)

※ “Pangangasiwa sa pamamaraan na pamamalakad upang makilala ang partikular na Individual Number (My Number) ng Batas” At “pagsumite ng mga rekord na may kaugnayan sa mga remittances sa ibang bansa at para sa pag-secure ng angkop na pagbubuwis sa domestic atbp.

Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Campaign for discounts on remittances to Nepal


To our valued customers

Thank you for using the "Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores".

The "Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores" is offering a transaction fee discount campaign for Nepal from April 1, 2018 to September 30, 2018.

During the campaign, remittances up to 293,000 will have a fee of 490 yen to 1,480 yen, This applies to remittances to Nepal only.
This is a very good value, So don't miss this opportunity and make a remittance from your nearest Family Mart, Circle K and Sunkus.

In addition, Starting from April 1, customers who use Family Mart, Circle K and Sunkus have a chance to win a 50,000 yen worth Gift Card from "Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores". Don't miss this opportunity.

For inquiries regarding pre-registration or other matters, please contact the International Money Transfer Support Center listed below.

【Contact Details】
DSK International Money Transfer Support Center
TEL: 0120-3630-44 (toll-free)
Operation Hours: 9:00~22:00 (all year round)
http://www.wu-moneytransfer.com/

Thank you very much for using the Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at b

Tungkol sa pagpapadala ng mail sa huling taon at bagong taon.

Ang sumusunod na naka listang ipapadala na mail ay hindi magaganap Mula 2017Taon12Buwan30Araw(Sabado)Hanggang 2018Taon1Buwan4Araw(Huwebes)
・Registration Card (Bagong isyu at panibagong isyu)
・Pagpapadala ng panibagong isyu na Password (ordinaryong padala)
・Impormasyon ng Rehistrasyon
・Pre-registration form (Ang ni-request na i-papadala)

Ang Western Union International Transfer service via Convenience Stores ay Magagamit araw araw at kahit sa huling taon o bagong taon.

Famiport Oras ng Serbisyo: 9:00-21:00 ( Buong taon)
Kstation Oras ng Serbisyo: 9:00-21:00 ( Buong taon)
DSK International Money Transfer Support Center: 9:00- 22:00 (Buong taon)
Free Dial: 0120-3630-44


Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala, Salamat sa inyong konsiderasyon.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik sa Western Union International Transfer service via Convenience Stores


前へ 次へ 全48件中 4-6件 2/16頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top