Balita

Anong bago


Anunsyo ukol sa maintenance (November 5 2017)

Anunsyo ukol sa maintenance(NobyembreBuwan/5Araw/2017Taon)

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】 NobyembreBuwan/5Araw/2017Taon Mga ganitong oras 14:30~18:00

Ang pag-apply ng money transfer mula sa Website, Famiport at Kstation, at ang pagbayad ng money transfer sa cashier convenience stores ay hindi maaaringgawin.
Gayunpaman, kahit tapos na ang pagpapadala ng pera, posibleng hindi matanggap ang pera sa pinadalhang lugar.

Abiso ng Failure Recovery

Oktubre 11, bandang 15:57, hangang 19:17
Nagkaroon po ng failure transaction sa money transfer
Pero kanina lang ito ay ibinalik sa normal.
Maaari na pong magamit sa kasalukuyan.

Kung anumang abalang idinulot nito kami po ay
Humihingi ng paumanhin.
Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik.

Anunsyo ng campaign

   
Ang mga customer na gumamit at nag padala ng mahigit 10,000yen sa isang padala(hindi kasama ang service fee) mag mula Hulyo 1 hanggang Septiyembre 30 2017 sa「Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store」ay may chansang manalo ng magagandang regalo sa raffle campaign namin. Mangyaring gamitin at magpadala sa pagkakataong ito.
※Upang magamit ang serbisyo namin「Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store」kinakailangan mag pa pre-registration.
Mangyaring makipag-ugnay sa sumusunod tungkol sa pamamaraan ng pre-registration.

[Contact]
DSK International Money Transfer Support Center
Telepono: 0120-3630-44 (toll-free)
Oras ng trabaho: 9:00-22:00(Bukas araw araw)

前へ 次へ 全44件中 4-6件 2/15頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top