Balita

Anong bago


Anunsyo ukol sa maintenance(NobyembreBuwan/4Araw/2

Anunsyo ukol sa maintenance(NobyembreBuwan/4Araw/2018Taon)

Magkakaroon ng system maintenance ayon sa mga sumusunod.
Habang mini-maintenance ay hindi magagamit ang serbisyo ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala sa mga customer. Gayunpaman salamat sa inyong pagunawa.

【Araw at Oras ng maintenance】
 NobyembreBuwan/4Araw/2018Taon Mga ganitong oras 14:30~18:00

Ang pag-apply ng money transfer mula sa Website, Famiport at Kstation, at ang pagbayad ng money transfer sa cashier convenience stores ay hindi maaaringgawin.
Gayunpaman, kahit tapos na ang pagpapadala ng pera, posibleng hindi matanggap ang pera sa pinadalhang lugar.

【Mahalagang Paunawa】 Pangangasiwa ng Individual Nu

【Mahalagang Paunawa】 Pangangasiwa ng Individual Number (My Number) para sa International Money Transfer Service

Maraming salamat po sa pagpapatuloy na pag gamit ng Western Union International Money Transfer Service via Convenience Store.

Batay sa batas (*), Para sa mga customer na kasalukuyan gumagamit ng “Western Union International Money Transfer Service via Convenience store” at hindi pa nakapagpasa ng kanilang Individual Number (My Number) ay kinakailangan ng iproseso ang kumpirmasyon ng Individual Number (My Number) hangang sa Disyembre 31, 2018.

Para sa mga customer na hindi pa nakapagpasa ng Individual Number (My Number), Mangyaring ipadala ito sa lalong madaling panahon.

Sa 2019, Para sa mga customer na hindi pa makumpirma ang Individual Number (My Number), Mangyaring tandaan na pansamantalang hindi magagamit ang serbisyo nang remittance.

【Impormasyon ng Pakikipag-ugnayan】
International Money Transfer Support Center
Toll Free number:: 0120-3630-44 (Maaari rin itong gamitin mula sa mga mobile phone / PHS)
Business Hours: 9: 00-22: 00 (7 araw sa isang linggo)

※ “Pangangasiwa sa pamamaraan na pamamalakad upang makilala ang partikular na Individual Number (My Number) ng Batas” At “pagsumite ng mga rekord na may kaugnayan sa mga remittances sa ibang bansa at para sa pag-secure ng angkop na pagbubuwis sa domestic atbp.

Sa hinaharap, Inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

Campaign for discounts on remittances to Nepal


To our valued customers

Thank you for using the "Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores".

The "Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores" is offering a transaction fee discount campaign for Nepal from April 1, 2018 to September 30, 2018.

During the campaign, remittances up to 293,000 will have a fee of 490 yen to 1,480 yen, This applies to remittances to Nepal only.
This is a very good value, So don't miss this opportunity and make a remittance from your nearest Family Mart, Circle K and Sunkus.

In addition, Starting from April 1, customers who use Family Mart, Circle K and Sunkus have a chance to win a 50,000 yen worth Gift Card from "Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores". Don't miss this opportunity.

For inquiries regarding pre-registration or other matters, please contact the International Money Transfer Support Center listed below.

【Contact Details】
DSK International Money Transfer Support Center
TEL: 0120-3630-44 (toll-free)
Operation Hours: 9:00~22:00 (all year round)
http://www.wu-moneytransfer.com/

Thank you very much for using the Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

前へ 次へ 全49件中 4-6件 2/17頁

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 (Walang Bayad: Maaari rin ang mobile phone o PHS)

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top