บริการโอนเงินระหว่างประเทศ ร้านสะดวกซื้อ, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

สามารถติดต่อสอบถามเป็นภาษาไทยได้ 0120-3630-44
ดู 「คู่มือผู้ใช้」(Family Mart)
facebook
全世界へ 充実した送金サービス。 FamilyMart

Simulation of the Amount of Money Received/Amount of Money Transferred
อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน

1. ชำระเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อ!

アイコン01

ชำระเงินโอนได้อย่างง่ายดายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่าน ซึ่งมีอยู่มากกว่า16,000สาขาทั่วประเทศ *1

2. ไม่ต้องเปิดบัญชีเพื่อการโอนเงิน!

アイコン02

บริการโอนเงินระหว่างประเทศของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคาร

3. สะดวกไม่เหมือนใคร!

アイコン03

ประเทศและจุดรับโอนเงินปลายทาง

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เป็นผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศรายใหญ่ของโลกท่านสามารถโอนเงินไปยังเครือข่ายกว่า200ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดรับเงินโอนมากกว่า500000จุด (*1)

4. รวดเร็วไม่เหมือนใคร!

アイコン04

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลก เมื่อเสร็จสิ้นการโอนเงิน เพียงไม่กี่นาทีต่อมา(*2) ก็สามารถรับเงินได้ที่จุดชำระเงินของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนในประเทศผู้รับเงินได้

5. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับเงิน!

アイコン05

บริการโอนเงินระหว่างประเทศของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไม่แพง ถ้าโอนเงินไม่เกิน10,000เยน เสียค่าธรรมเนียมเพียง990เยน(*3) ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน(*3)

※1)
วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ปัจจุบัน บางประเทศอาจไม่สามารถโอนเงินไปยังต่างประเทศได้ แต่สามารถรับเงินได้เพียงอย่างเดียว
※2)
การโอนเงินอาจมีความล่าช้า หรือไม่สามารถรับเงินโอนนี้ได้ด้วยสาเหตุจากองค์ประกอบต่างๆในการโอนเงิน เช่น จำนวนเงินที่โอน ประเทศผู้รับเงิน สกุลเงิน ข้อกำหนดต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การดำเนินการที่จำเป็นของผู้รับเงิน หัวข้อในเอกสารแสดงตนของผู้รับเงิน เวลาทำการของจุดชำระเงินโอน ความต่างของเวลา การเลือกบริการเสริม ฯลฯ นอกเหนือจากนี้แล้ว อาจมีข้อจำกัดในการใช้บริการในบางกรณีด้วยโปรดดูรายละเอียดจากข้อกำหนดในการโอนเงินระหว่างประเทศของเวสเทิร์นยูเนียน
※3)
เวสเทิร์น ยูเนี่ยนอาจได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากค่าความต่างในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

Regarding SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)